سومین کنگره بین المللی زنان و مامایی

حضور شرکت تسنیم گستر

در سومین کنگره بین المللی زنان و مامایی – روش های کم تهاجمی

27 تا 29 آذر ماه 97 در مرکز همایش های رازی

تهران