سومین کنگره بین المللی زنان و مامایی

حضور شرکت تسنیم گستر

در سومین کنگره بین المللی زنان و مامایی – روش های کم تهاجمی

۲۷ تا ۲۹ آذر ماه ۹۷ در مرکز همایش های رازی

تهران