نوشته‌ها

,

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم در بیمارستان نیکان تهران توسط سرکار خانم دکتر مغازه روز جمعه ۱۱ اسفندماه .۹۶

,

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم در بیمارستان سعدی اصفهان توسط سرکار خانم دکتر کاظمینی،با حضورِ افتخاریِ سرکار خانم دکتر عراقی،  ۲۶ام بهمن ماه۹۶٫

,

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم در بیمارستان سعدی اصفهان توسط سرکار خانم دکتر عراقی در تاریخ ۱۷بهمن ماه ۹۶٫

 

 

,

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم در مرکز جراحی سینا شمیران توسط سرکار خانم دکتر کاشانیان روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ و با تشکر از زحمات سرکار خانم دکتر مغازه.

,

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم توسط سرکار خانم دکتر لیدا حیدری و با حضور سرکار خانم دکتر طباطبایی و سرکار خانم دکتر طرزمنی با همکاری شرکت آذران شفا تجهیز نمایندگی رسمی شرکت تسنیم گستر ، بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز

,

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم توسط سرکار خانم دکتر جعفری ، با همکاری شرکت آذران شفا تجهیز نمایندگی رسمی شرکت تسنیم گستر ، بیمارستان الزهرا تبریز ۹۶/۱۱/۲۱

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم در بیمارستان شریعتی تهران توسط سرکار خانم دکتر نجفیان ،١۵ بهمن ماه ١٣٩۶.

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم بیمارستان بیستون کرمانشاه توسط سرکار خانم دکترسهیلا نانکلی ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم در بیمارستان طالقانی تهران توسط سرکار خانم دکتر درویش و دکتر فرمانبر ،۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶٫

انجام عمل کاواترم

انجام عمل کاواترم توسط سرکار خانم دکتر خلیلی در مرکز جراحی ارم چهارم بهمن ۱۳۹۶

شرح حال بیمار از زبان خانم دکتر خلیلی: بیمار خانم ۴٣ ساله با سابقه دو بار زایمان طبیعی و خونریزی شدید از حدود دو سال قبل که با  میرنا خونریزی ادامه پیدا کرده نتیجه کورتاژ تشخیصی اندومتر  نرمال بود و در سونوگرافی ضخامت حدود ٢۴ میلیمتر داشته است و سه تا میومتر حدود بیست میلیمتر داشته .بیمار کاندید کاواترم گردید .ممنون از اقای براتی و اقای احمدی و شرکت تسنیم گستر